Stacja Rybnik

Stacja Rybnik km 35.702

Linie:
140 Katowice Ligota – Nędza
148 Pszczyna – Rybnik
173 Rybnik – Sumina
957 Rybnik – Rybnik Towarowy RtA-RtB-RtD-RtF

Pierwszy pociąg wjechał do Rybnika 1 października 1856 roku po otwarciu linii kolejowej: Rydułtowy-Niedobczyce-Rybnik-Rzędówka-Orzesze długości 31.4 km. Budowniczymi linii jak i dworca była firma Wilhelmsbahne /Koleje Wilhelma/. Rybnik uzyskuje połączenie z Mikołowem a w 1858 roku z Katowicami, jak i przez Nędzę z Kędzierzynem i Bohuminem.

Uruchomienie połączenia kolejowego stymulowało gospodarczy rozwój miasta, ułatwiło transport węgla z podrybnickich kopalń. W 1889 powstała Rybnicka Huta /Rybniker Hutte/ – późniejsza Rybnicka Fabryka Maszyn. W 1898 roku paruszowiecka huta zasłynęła z produkcji garnków i otrzymała nazwę „Silesia” – dziś to ruina, a obydwa zakłady to bocznice stacyjne.

W granicach stacji jest Lokomotywownia Rybnik.

W 1903 roku ruszyła budowa kopalń Donnersmarcka – KWK Chwałowice a w 1913 KWK Jankowice. Przemysł górniczo-hutniczy dominował w gospodarce Rybnika w okresie międzywojennym jak i po II wojnie światowej.

Poważne uszkodzenie dworca na skutek eksplozji materiałów wybuchowych w 4 wagonach nastąpiło 22 czerwca 1921 roku. W latach 30-tych nastąpiła gruntowna przebudowa budynku dworca. Zasadnicza bryła budynku nie zmieniła się od tego czasu. Dziś piętra budynku zajmuje PKP Cargo S.A. Zakład Przewozów Towarowych Rybniku.

Do końca lat 60-tych na stacji Rybnik zestawiano pociągi towarowe zbiorowe i zdawcze. Coraz większy ruch towarowy z całego Rybnickiego Okręgu Węglowego przejęła nowo zbudowana stacja rozrządowa Niedobczyce – dziś stacja manewrowa Rybnik Towarowy.

Stacja Rybnik pełni ważną funkcję tranzytową dla pociągów pasażerskich dalekobieżnych i towarowch pomiędzy okręgami kolejowymi jak i dla ruchu lokalnego pasażerskiego i towarowego.